Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»

Aftrekbare kosten ZZP'er / ondernemer

Voor ondernemers gelden vele maatregelen, voordelen en faciliteiten. In dit artikel een kort en bondig overzicht. Zijn er vragen, stel deze dan gerust aan ons team van specialisten.

Aftrekbare kosten voor ZZP'er

Alle kosten zijn aftrekbaar (100%)

 1. Zakelijke telefoongesprekken thuis
 2. Vakliteratuur
 3. Werkkleding (opletten: soms moet er een logo op van 70 vierkante cm)
 4. Aktetassen etc.
 5. Zakelijke reiskosten
 6. Advies- en administratiekosten
 7. Huur bedrijfsruimte
 8. Kosten reclame, sponsoring, website
 9. Inrichting kantoor en computers (afschrijven, dus kosten niet in één jaar)

Deel van de kosten is aftrekbaar (73,5% of speciale regeling)

 1. Relatiegeschenken
 2. Congressen en studiereizen
 3. Verhuizingen
 4. Dubbele huisvesting
 5. Privé auto gebruik voor de onderneming (€ 0,19 per kilometer)

Kosten zijn niet aftrekbaar (0%)

 1. Telefoonabonnement thuis: niet aftrekbaar, tenzij zakelijk gebruik (van bijvoorbeeld internet)
 2. Algemene literatuur
 3. Gewone kleding
 4. Persoonlijke verzorging
 5. Geldboeten

Vaak vergeten kosten of lastige fiscale regelingen

 1. Kosten gemaakt in de aanloopfase: mits bonnnen aanwezig, zijn deze gewoon aftrekbaar.
 2. Werkruimte thuis: veelal niet, google eens op dit onderwerp, is complex.
 3. Schade aan kleding: ook gewone kleding, kan als zakelijke kosten worden gezien.
 4. Privézaken die u gebruikt voor uw bedrijf mag u aan de eenmanszaak verkopen (voordeel: u kunt erover afschrijven en de waarde mag u belastingvrij uit uw eenmanszaak halen).
 5. Auto van de zaak: kosten aftrekbaar maar correctie voor privégebruik.
 6. Belonen van uw partner via meewerkbeloning of meewerkaftrek.
 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 8. Voorzieningen voor toekomstige kosten.

Kosten ineens aftrekbaar of in termijnen?

Als de kosten lager zijn dan € 450, dan kunt u er vanuit gaan dat de kosten ineens aftrekbaar zijn, dus in het belastingjaar zelf. Als de kosten hoger zijn dan € 450 én gebruikt u het artikel langer dan 1 jaar? Dan moet u de kosten verdelen over bijvoorbeeld 5 jaar, hierbij ook rekening houden met een restwaarde.
Voorbeeld: u koopt een computer voor € 6.000, u gebruikt deze 5 jaar en denkt dat de computer dan nog € 1.000 waard is. Per jaar mag u dan € 6.000 - € 1.000 = € 5.000 / 5 = € 1.000 aftrekken van de winst. Vergeet ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet!

Welke kosten of zaken zijn nog meer aftrekbaar?

 1. Startersaftrek (2023: € 2.123)
 2. Zelfstandigenaftrek (2023: € 5.030)
 3. MKB Winstvrijstelling (2023: 14% van de winst tegen tarief van 40%)
 4. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 5. Oudedagsreserve

Nuttige informatie voor ondernemers

Internetsite Jongbloed Fiscaal Juristen (kunt u ook gratis vragen stellen)

Handboek ondernemen 2023

Terug
© 2024 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.