Top menu

Voorlopige aanslag of teruggaaf

Voorlopige aanslag of teruggaaf

De regels over belastingrente zijn de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker
in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente momenteel
erg hoog, voor de inkomstenbelasting minimaal 4% en voor de
vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8%. U moet dus kritisch zijn op uw
voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf.

Voor belastingjaren vanaf 2012 vindt de berekening van belastingrente
plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Wees daarom kritisch op
uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave. Dient u vooral vóór 1 mei
2018 een verzoek in om een voorlopige aanslag over 2017 te betalen. Dan
hoeft u geen belastingrente te betalen voor de belasting waar het om gaat.
Heeft u recht op een (voorlopige) teruggaaf 2017, dan krijgt u pas
belastingrente vergoed als de (voorlopige) aanslag op of na 1 juli 2018
wordt opgelegd en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw
verzoek tot teruggaaf. Hierdoor wordt in veel gevallen geen rente meer
vergoed op een uitgestelde teruggaaf.

Bron: RB