Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Kleine ondernemersregeling voor ZZP'ers

De vrijstelling voor de BTW geldt in sommige gevallen voor ondernemers en ZZP'ers. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft u geen of minder BTW af te dragen. U hoeft dan ook geen BTW op de factuur te melden. In sommige gevallen hoeft u ook geen aangifte meer te doen voor de Omzetbelasting.

Voorwaarden kleine ondernemersregeling voor ZZP'ers

De voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling zijn relatief eenvoudig. De voorwaarden zijn:

  1. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  2. U bent ondernemer voor de Omzetbelasting.
  3. Uw maximale jaaromzet bedraagt € 20.000 (schatting).
  4. U hebt een onderneming, eenmanszaak, VOF, B.V., etc.

Gevolgen KOR 

Als u voor 2021 of 2022 gebruik maakt van de KOR, hebt u geen recht meer op teruggave van BTW of de BTW-vrijstelling. Na aftrek van voorbelasting hoeft u op jaarbasis altijd minder dan € 1.900 te betalen aan de Belastingdienst.

Aanmelden voor de KOR

U kunt zich bij de Belastingdient aanmelden om gebruik te maken van deze regeling. U ontvangt dan binnen 6 - 8 weken een bericht van de Belastingdienst. Aanmelden kan via dit formulier. Op het formulier moet u uw omzetbelastingnummer vermelden (9-cijferig, letter B en 2 cijfers). Bij eenmanszaken is dit het BSN-nummer van de ondernemer. Aanvragen kan het beste vóór 1 november van het jaar, u kunt er dan het jaar erop mee beginnen.

Afmelden voor de KOR

De regeling inzake de KOR geldt in principe voor 3 jaar, tenzij uw omzet meer dan € 20.000 gaat bedragen. Afmelden?  Dit kan eenvoudig via dit formulier.

Voorbeeld KOR

  • U hebt een schoonheidssalon met een omzet van € 11.000, inclusief BTW € 13.310.
  • Aan inkopen hebt u € 3.630 inclusief BTW uitgegeven, derhalve € 610 BTW.
  • Per saldo zou u dus € 2.310 -/- € 610 = € 1.700 aan BTW moeten afdragen. 
  • U rekent voor een schoonheidsbehandeling normaal gesproken € 72,60, inclusief BTW (dus exclusief BTW € 60,00). Een particulier kan de BTW niet verrekenen. Voor de klant maakt het dus niet uit of u wel gebruik maakt van de KOR. U rekent voor de klant dus gewoon € 72,60.
  • Als u normaal BTW zou afdragen, dan is uw winst € 8.000 (namelijk € 11.000 -/- € 3.000).
  • Als u gebruik maakt van de KOR, is de winst € 9.680 (€ 13.310 -/- € 3.630).

Belastingtip KOR

Als u veel bedrijven als klant hebt, is het vaak voordeliger om geen gebruik te maken van de KOR. U bent niet verplicht om deel te nemen aan de KOR.

Noot bij de KOR

De regeling geldt alleen voor ondernemers die belaste prestaties voor de Omzetbelasting verrichten. U hoeft geen BTW af te dragen, maar krijgt ook geen BTW terug.

Themapagina Belastingdienst over kleine ondernemersregeling

De Belastingdienst heeft een themapagina ingericht voor de KOR, kijk hier. Ook is er door de Belastingdienst een tool ontwikkeld, deze kunt u hier raadplegen.

16-03-2021
Terug
© 2023 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.