Top menu

Prinsjesdagspecial 2016

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2017 NAAR TWEEDE KAMER

“We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen.” Daarmee opende de Koning de troonrede op Prinsjesdag. Op de derde dinsdag van september 2016 werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2017 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:

1. Belastingplan 2017 (Kamerstuk 34552).

2. Overige fiscale maatregelen 2017 (Kamerstuk 34553).

3. Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (Kamerstuk 34554).

4. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstuk 34555).

5. Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (Kamerstuk 34556).

6. Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting (Kamerstuk 34545).

Belastingplan 2017

In het Belastingplan 2017 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die de koopkracht van burgers raken. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen. Deze maatregelen treden in werking met ingang van 1 januari 2017, tenzij anders vermeld. De voorgestelde wijzigingen zijn te vinden in de prinsjesdagspecial-2016 van het RB, u treft deze hier aan.

 

Bron: RB

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone