Top menu

Middeling

Middeling: vergeet niet aan te vragen!

Lang niet iedereen weet dat belastingbetalers met wisselende jaarinkomens soms een flinke teruggaaf kunnen ontvangen met middeling van belasting. In deze nieuwsbrief een korte uitleg over wat middeling is en in welke situaties middeling tot een teruggaaf kan leiden.

Wat is middeling?

Het Nederlandse belastingstelsel kent een progressieve heffing. Dat betekent hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Het tarief begint bij 36,55% en loopt op tot 52%. Hierdoor zijn belastingbetalers met over de jaren wisselende inkomens soms in het nadeel t.o.v. personen met stabiele inkomens. Iemand die in jaar 1 een inkomen heeft van € 100.000 en in jaar 2 nihil betaalt totaal flink meer belasting dan iemand die in jaar 1 en 2 een inkomen heeft van € 50.000. In het eerste geval betaalt de persoon over een groot deel van zijn inkomen 52% belasting terwijl in het tweede geval het tarief maximaal 42% bedraagt. Om mensen met wisselende jaarinkomens tegemoet te komen biedt de Wet Inkomstenbelasting de mogelijkheid een verzoek tot middeling te doen.

Hoe werkt middeling?

Middeling komt er op neer dat het gemiddelde inkomen uit werk en woning (box 1) van drie opeenvolgende jaren wordt berekend. Vervolgens wordt berekend wat aan belasting verschuldigd zou zijn geweest als elk jaar het gemiddeld inkomen was verdiend. Als dat minder is dan op basis van het werkelijke inkomen was verschuldigd in deze 3 jaar wordt het verschil terugontvangen. Er geldt wel een drempel van € 545.

Voorbeeld:

Een persoon heeft in 2009 t/m 2011 een box 1 inkomen van respectievelijk € 100.000, € 1000 en € 4000. Hij was over deze jaren totaal € 46.654 belasting verschuldigd (berekend voor aftrek heffingskortingen). Zijn gemiddeld jaarinkomen is dan € 35.000 en met dat inkomen zou hij totaal € 39.324 verschuldigd zijn in deze 3 jaar. De teruggaaf bedraagt € 46.654 – € 39.324 – € 545 = € 6.785

middeling

Bent u ondernemer met variërende jaarinkomens? Hebt u een ontslagvergoeding ontvangen? Bent u enkele jaren geleden begonnen met werken? Gaat u met pensioen en wordt uw inkomen flink minder? Dan is het zeker de moeite waard om na te gaan of u een teruggaaf kunt krijgen met middeling. Een verzoek tot middeling kan worden gedaan tot uiterlijk 3 jaar nadat u alle aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak van 3 jaar heeft ontvangen.

Wilt u meer weten over middeling, neem dan contact met ons op!

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone