Top menu

Kleine ondernemersregeling toepassen

Kleine ondernemersregeling

Bent u ondernemer voor de btw? Ga dan snel na hoeveel btw u in 2017
moet afdragen. Als dat minder is dan € 1.883, dan kunt u mogelijk de
kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen. In dat geval krijgt u een
belastingvermindering of hoeft u misschien helemaal geen btw te betalen.
Let extra goed op als u goederen voor uw onderneming in het buitenland
inkoopt. De btw hierop moet u in uw btw-aangifte aangeven als verwerving
en vervolgens kunt u die btw ook aftrekken als voorbelasting. Maar die
verschuldigde btw hoeft u niet mee te nemen voor de berekening van de
KOR.
U kunt, onder voorwaarden, een verzoek doen om te worden ontheven van
administratieve verplichtingen. Doe zo’n verzoek vooral vóór 1 januari
2018.
U kunt de KOR alleen toepassen als u natuurlijk persoon bent. Een bv
bijvoorbeeld kan de KOR dus niet toepassen.

Bron: RB