Top menu

Fiscaal partnerschap per 2013 – belastingaangifte 2013


Uw belastingaangifte kan veel voordeliger zijn als u aangifte kunt doen als elkaars fiscaal partner.

Aan dit zogenaamde fiscale partnerschap zijn enkele voorwaarden verbonden. U dient in eerste instantie een kwalificerende partner te hebben met wie u gezamenlijk belastingaangifte kunt doen.

Bent u getrouwd of u bent geregistreerd partner? Dan bent u fiscale partners.
Bent u ongetrouwd samenwonend dan bent u fiscale partners  wanneer u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

•    U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in het GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), u bent beiden meerderjarig en u hebt een notarieel samenlevingscontract afgesloten.

•   U bent ongetrouwd en staat allebei op hetzelfde adres in het GBA ingeschreven en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. U hebt samen een kind
  2. Een van u heeft een kind van de ander erkend
  3. U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners
  4. U bent samen eigenaar van een eigen woning
  5. Op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let op:  geldt deze situatie voor u – maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent u geen fiscale partners. U moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.

•   U was het jaar ervoor al fiscale partners.

Let op:

•   woonde u in 2012 of 2013 samen met uw kind of met uw vader of moeder? Dan bent u in dat jaar alleen fiscale partners als u in het jaar ervoor op 31 december beiden 27 jaar of ouder was.

•   Wanneer 1 van u buiten Nederland woont bent u alleen fiscale partners als die persoon kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Keuze fiscaal partnerschap

Bent u een gedeelte van het jaar fiscale partners? U kunt dan kiezen om voor het hele jaar als fiscaal partner aangemerkt te worden voor u belastingaangifte. U mag dan bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.

Duurzaam van tafel en bed gescheiden leven maakt fiscaal partnerschap bij het doen van een belastingaangifte onmogelijk

Hiervan is sprake als de bestaande situatie een bewuste keuze is van tenminste een van de partners. Bovendien kan iemand maaréén fiscaal partner hebben. Is er een huwelijk met meerdere personen of bestaat er een geregistreerd partnerschap met meerdere personen? Dan geldt slechts de eerst aangegane verbintenis. U wordt niet langer als fiscaal partner aangemerkt wanneer het verzoek tot ontbinding van het huwelijk officieel is aangevraagd en één van beiden zich heeft laten uitschrijven op het gezamenlijke adres in de gemeentelijke basis administratie.

Als partner bij uw belastingaangifte kan niet worden aangemerkt:

•   Bloedverwanten in de eerste graad die bij aanvang kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt.

•   Niet-inwoners van Nederland die geen keuze maken voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

Waarom belangrijk voor uw belastingaangifte?

Fiscaal partnerschap is belangrijk met het oog op uw belastingaangifte. Bent u elkaars fiscaal partner dan mag u bepaalde inkomensbestanddelen en persoonsgebonden aftrek bij het invullen van uw belastingaangifte vrijelijk verdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Hypotheekrente, zorgkosten, onderhoudsverplichtingen als alimentatie en uw vermogen in box III. Vooral wanneer er aanzienlijke inkomensverschillen zijn tussen de fiscaal partners kan dit een flink fiscaal voordeel opleveren. Ons belastingstelsel is immers progressief.

Voorbeeld

Het kan mogelijk zo zijn dat u en uw partner in 2012 nog wel fiscaal partner zijn maar in 2013 niet meer. Wanneer u altijd gewend was, bij het doen van uw belastingaangifte de hypotheekrente in aftrek te brengen bij uw fiscaal partner met een tegen toptarief van 52%  belast inkomen terwijl u zelf geen of een gering inkomen heeft dan wacht u in 2013 mogelijk een vervelende verrassing bij de jaarlijkse belastingaangifte. Er is dan namelijk geen of aanzienlijk minder hypotheekrenteaftrek meer mogelijk.

Twijfelt u of er voor u iets veranderd? Win dan gedegen belastingadvies in om niet voor vervelende verrassingen bij uw belastingaangifte komen te staan.

 


,