Top menu

Aftrekscholingsuitgaven 2017

Scholingsuitgaven 2017

Als u scholingskosten heeft, dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar
als persoonsgebonden aftrek. Belangrijk is dat deze kosten moeten zijn
gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk
en woning te verwerven. Voor de aftrek geldt overigens een drempel van €
250, maar ook een plafond. Als u te maken heeft met scholingskosten,
betaal de kosten dan nog in 2017. Dan zijn deze mogelijk nog in 2017
aftrekbaar.

Er zijn plannen om de regeling voor aftrek van scholingsuitgaven met
ingang van 2019 af te schaffen. Deze zal dan worden vervangen door een
niet-fiscale regeling.

Als u met scholingskosten te maken heeft, maak deze dan zoveel mogelijk
in één jaar zodat u sneller over de aftrekdrempel heen gaat.

Bron: RB