Belastingaangifte hulp

Vacature aangifte medewerker

Privacy Policy

Home »
»
»
»

Scholingsuitgaven en studiefinanciering, wat is aftrekbaar?

Welke aftrekmogelijkheden van scholingsuitgaven zijn er voor een belastingplichtige die aanspraak heeft op studiefinanciering?

Belastingplichtige heeft geen recht op aftrek van scholingsuitgaven als hij een aanspraak heeft op studiefinanciering als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000. Het uitsluiten van de aftrek geldt ongeacht de vorm en de hoogte van de tegemoetkoming (via beurs, (gedereguleerde) lening of reisvoorziening) en ongeacht of belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de aanspraak op studiefinanciering.

Bron: Belastingdienst

Aangifte laten verzorgen door een deskundige voor € 75? Maak hier uw afspraak.

© 2021 Belastingaangifteshop.nl. All Rights Reserved.